Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 861
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 862
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do przeprowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 863
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 864
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Dęby
Nr aktu prawnego
60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 865
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie sanitariatów i wymiana pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 866
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 867
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 868
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
Nr aktu prawnego
VI/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 869
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VI/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 870
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
VI/62/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji