ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Bronków
Nr aktu prawnego
XX/260/18
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami upoważnienia Wójta do wykonywania czynności prawnych związanych z ich obrotem w różnych formach oraz zmiany uchwały Nr XXV/163/98 z dnia 3 kwietnia 1998 r. i uchwały Nr XVI/131/2001 z dnia 20 listopada 2001 r.
Nr aktu prawnego
XX/259/18
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/258/18
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/257/18
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/256/18
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/255/18
Status
Obowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/254/18
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XX/253/18
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XX/252/18
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku
Nr aktu prawnego
XX/251/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji