ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 731
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXIV/292/18
Status
Obowiązujący
Lp: 732
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIV/291/18
Status
Obowiązujący
Lp: 733
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela
Nr aktu prawnego
XXIV/290/18
Status
Uchylony
Lp: 734
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIV/289/18
Status
Obowiązujący
Lp: 735
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIV/288/18
Status
Obowiązujący
Lp: 736
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/287/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 737
Data podjęcia
2018-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ww sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
65/18
Status
Obowiązujący
Lp: 738
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
64/18
Status
Obowiązujący
Lp: 739
Data podjęcia
2018-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Nr aktu prawnego
63/18
Status
Obowiązujący
Lp: 740
Data podjęcia
2018-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
62/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji