ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
80/17
Status
Obowiązujący
Lp: 722
Data podjęcia
2017-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
79/17
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2017-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
78/17
Status
Obowiązujący
Lp: 724
Data podjęcia
2017-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
77/17
Status
Obowiązujący
Lp: 725
Data podjęcia
2017-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
76/17
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2017-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
75/17
Status
Obowiązujący
Lp: 727
Data podjęcia
2017-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
74/17
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
73/17
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2017-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
72/17
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2017-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Nr aktu prawnego
71/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji