ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
78/18
Status
Obowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2018-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
77/18
Status
Obowiązujący
Lp: 713
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
76/18
Status
Obowiązujący
Lp: 714
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
75/18/I
Status
Obowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
75/18
Status
Obowiązujący
Lp: 716
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
74/18
Status
Obowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2018-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
73/18
Status
Obowiązujący
Lp: 718
Data podjęcia
2018-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
72/18
Status
Obowiązujący
Lp: 719
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/1/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji