ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2019-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania, przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
25/19
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2019-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2019-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
23/19
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
22/19
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Nr aktu prawnego
21/19
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
20/19
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2019
Nr aktu prawnego
19/19
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Bobrowice do Krośnieńskiego Związku Powiatowo - Gminnego
Nr aktu prawnego
18/19
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2019r.
Nr aktu prawnego
17/19
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
16/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji