ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXIV/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce
Nr aktu prawnego
XXIV/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXIV/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXIV/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
40/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
39/ 22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
38/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie włączenia lokalu mieszkalnego do zasobu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
37/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i oceniania wniosków udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinasowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
36/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
35/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji