Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1751
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny
Nr aktu prawnego
XXII/224/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1752
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013
Nr aktu prawnego
XXII/223/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1753
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/222/14
Status
Zmieniony
Lp: 1754
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bobrowice w roku 2014
Nr aktu prawnego
XXII/221/14
Status
Uchylony
Lp: 1755
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XXII/220/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1756
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa Bóbr"
Nr aktu prawnego
XXII/219/14
Status
Uchylony
Lp: 1757
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Gminy
Nr aktu prawnego
XXII/218/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1758
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego
Nr aktu prawnego
19/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1759
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy
Nr aktu prawnego
18/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1760
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2014 roku
Nr aktu prawnego
17/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji