ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1711
Data podjęcia
2014-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2014 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
1/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1712
Data podjęcia
2013-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania kierownika placówki wsparcia dziennego - Gminnej Świetlicy "Promyk" w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
53/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1713
Data podjęcia
2013-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
52/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1714
Data podjęcia
2013-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
51/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1715
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
50/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1716
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXI/217/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1717
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XXI/216/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1718
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego Gminna Świetlica „Promyk” w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXI/215/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1719
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXI/214/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1720
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXI/213/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji