ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1691
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XX/199/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1692
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/198/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/197/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XX/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XX/195/134
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2013-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadaniu regulaminu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
44/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2013-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
43/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2013-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
42/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2013-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
41/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu i nadaniu regulaminu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
40/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji