ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1601
Data podjęcia
2012-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
59/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1602
Data podjęcia
2012-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży na dojazd do placówek oświatowych Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
58/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1603
Data podjęcia
2012-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
57/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1604
Data podjęcia
2012-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012-2019
Nr aktu prawnego
56/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1605
Data podjęcia
2012-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
55/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1606
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XV/146/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1607
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XV/145/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1608
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2012 oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
XV/144/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1609
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Nr aktu prawnego
XV/143/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1610
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
XV/142/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji