ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
34/22
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
33/22
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
31/22
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmu oraz wysokości opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
30/22
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
29/22
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawie złożonych wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
28/22
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia
Nr aktu prawnego
27/22
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XXIII/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/295/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji