ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i oceniania wniosków udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinasowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
39/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
38/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem/dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy
Nr aktu prawnego
37/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie raportu o stanie gminy Bobrowice za 2022 r.
Nr aktu prawnego
36/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i oceniania wniosków udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bobrowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
35/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
34/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. oceny formalnej wniosków
Nr aktu prawnego
33/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
32/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
31/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
30/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji