ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie
Nr aktu prawnego
11/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
8/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
7/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 89, położonej w Janiszowicach, stanowiącą własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
6/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia opłat za posiłki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
5/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących statutów sołectw Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
4/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
3/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opłat za posiłki w Szkole Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie
Nr aktu prawnego
2/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji