ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
16/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
15/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
14/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
13/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice
Nr aktu prawnego
12/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
11/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
10/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
9/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. szczepień przeciwko COVID – 19
Nr aktu prawnego
8/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bobrowice
Nr aktu prawnego
7/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji