ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
13/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
12/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
11/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
10/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
9/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
8/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
7/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym i udzielenia bonifikaty na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
6/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu statutu Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
5/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia opłat za posiłki w Przedszkolu Samorządowym w Dychowie
Nr aktu prawnego
4/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji