ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1121
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/198/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1122
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/197/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1123
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XX/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1124
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XX/195/134
Status
Obowiązujący
Lp: 1125
Data podjęcia
2013-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadaniu regulaminu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
44/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1126
Data podjęcia
2013-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
43/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1127
Data podjęcia
2013-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
42/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1128
Data podjęcia
2013-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
41/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1129
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu i nadaniu regulaminu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
40/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1130
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udostępniania sprzętu/wyposażenia będącego własnością gminy
Nr aktu prawnego
39/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji