ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
IV/28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
IV/25/19
Status
Zmieniony
Lp: 85
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/23/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/22/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/21/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
III/20/18
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
III/19/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji