ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXVIII/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVII/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXVI/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXVI/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXVI/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na bezczynność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXVI/319/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji