ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 871
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”
Nr aktu prawnego
XIV/127/12
Status
Zmieniony
Lp: 872
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Nr aktu prawnego
XIV/126/12
Status
Obowiązujący
Lp: 873
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Bobrowice z Aglomeracji Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XIV/125/12
Status
Obowiązujący
Lp: 874
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XIV/124/12
Status
Obowiązujący
Lp: 875
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2015
Nr aktu prawnego
XIV/123/12
Status
Obowiązujący
Lp: 876
Data podjęcia
2012-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XIII/122/12
Status
Obowiązujący
Lp: 877
Data podjęcia
2012-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012-2019
Nr aktu prawnego
XIII/121/12
Status
Obowiązujący
Lp: 878
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XII/118/12
Status
Obowiązujący
Lp: 879
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012-2019
Nr aktu prawnego
XII/117/12
Status
Obowiązujący
Lp: 880
Data podjęcia
2012-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr aktu prawnego
XIII/120/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji