ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 861
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Nr aktu prawnego
XII/116/12
Status
Obowiązujący
Lp: 862
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Przychów
Nr aktu prawnego
XII/115/12
Status
Obowiązujący
Lp: 863
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2011 rok
Nr aktu prawnego
XII/114/12
Status
Obowiązujący
Lp: 864
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Nr aktu prawnego
XII/113/12
Status
Obowiązujący
Lp: 865
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XI/112/12
Status
Obowiązujący
Lp: 866
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy BobrowicE na lata 2012-2019"
Nr aktu prawnego
XI/111/12
Status
Obowiązujący
Lp: 867
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia pn. "Zmiana granic Aglomeracji Krosno Odrzańskie"
Nr aktu prawnego
XI/110/12
Status
Obowiązujący
Lp: 868
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/109/12
Status
Obowiązujący
Lp: 869
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
XI/108/12
Status
Zmieniony
Lp: 870
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XI/107/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji