ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 841
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XV/136/12
Status
Obowiązujący
Lp: 842
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XIV/135/12
Status
Obowiązujący
Lp: 843
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowice na lata 2012-2019
Nr aktu prawnego
XIV/134/12
Status
Obowiązujący
Lp: 844
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XIV/133/12
Status
Obowiązujący
Lp: 845
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Nr aktu prawnego
XIV/132/12
Status
Obowiązujący
Lp: 846
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
XIV/131/12
Status
Obowiązujący
Lp: 847
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
Nr aktu prawnego
XIV/130/12
Status
Zmieniony
Lp: 848
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XIV/129/12
Status
Zmieniony
Lp: 849
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/128/12
Status
Obowiązujący
Lp: 850
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”
Nr aktu prawnego
XIV/127/12
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji