ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXVI/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na bezczynność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXVI/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu
Nr aktu prawnego
XXVI/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
Nr aktu prawnego
XXVI/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXV/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXV/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXV/311/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji