ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIV/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowice na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XIV/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XIV/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Bobrowice i będących w zarządzie Nadleśnictwa Krzystkowice
Nr aktu prawnego
XIV/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice z horyzontem czasowym do 2025 roku
Nr aktu prawnego
XIV/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIV/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIV/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIV/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIV/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIV/183/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji