ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXI/264/21
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXI/263/21
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”
Nr aktu prawnego
XX/262/21
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XX/261/21
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XX/260/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XX/259/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce
Nr aktu prawnego
XX/258/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XX/257/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bobrowice i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XX/256/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XX/255/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji