ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu
Nr aktu prawnego
XXIII/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIII/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025
Nr aktu prawnego
XXIII/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
XXIII/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
XXIII/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
26/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
25/22/I
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
25/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji