ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXII/232/14
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXII/231/14
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/230/14
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/229/14
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych przysługującym radnym
Nr aktu prawnego
XXII/228/14
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym sołtysom
Nr aktu prawnego
XXII/227/14
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażanie zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXII/226/14
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażania na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXII/225/14
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny
Nr aktu prawnego
XXII/224/14
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013
Nr aktu prawnego
XXII/223/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji