ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 781
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XX/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 782
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XX/195/134
Status
Obowiązujący
Lp: 783
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XIX/194/13
Status
Obowiązujący
Lp: 784
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XIX/193/13
Status
Obowiązujący
Lp: 785
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na używanie w znaku towarowym nazwy miejscowości
Nr aktu prawnego
XIX/192/13
Status
Obowiązujący
Lp: 786
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
Nr aktu prawnego
XIX/191/13
Status
Obowiązujący
Lp: 787
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie.
Nr aktu prawnego
XIX/190/13
Status
Obowiązujący
Lp: 788
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVIII/189/13
Status
Obowiązujący
Lp: 789
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XVIII/188/13
Status
Obowiązujący
Lp: 790
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice”
Nr aktu prawnego
XVIII/187/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji