ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 761
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Nr aktu prawnego
XV/143/12
Status
Obowiązujący
Lp: 762
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
XV/142/12
Status
Obowiązujący
Lp: 763
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XV/141/12
Status
Obowiązujący
Lp: 764
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XV/140/12
Status
Obowiązujący
Lp: 765
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XV/139/12
Status
Obowiązujący
Lp: 766
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2013 – 2015
Nr aktu prawnego
XV/138/12
Status
Obowiązujący
Lp: 767
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2013
Nr aktu prawnego
XV/137/12
Status
Obowiązujący
Lp: 768
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XV/136/12
Status
Obowiązujący
Lp: 769
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XIV/135/12
Status
Obowiązujący
Lp: 770
Data podjęcia
2012-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowice na lata 2012-2019
Nr aktu prawnego
XIV/134/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji