ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/247/14
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/246/14
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXIII/245/14
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XXIII/244/14
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice”
Nr aktu prawnego
XXIII/243/14
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIII/242/14
Status
Obowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
XXIII/241/14
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli od Spółki Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
XXIII/240/14
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/239/14
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXIII/238/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji