ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
Nr aktu prawnego
XXV/257/14
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIV/256/14
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXIII/254/14
Status
Obowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIII/255/14
Status
Obowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014-2019
Nr aktu prawnego
XXIII/253/14
Status
Obowiązujący
Lp: 746
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXIII/252/14
Status
Obowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu i najmu lokalu użytkowego
Nr aktu prawnego
XXIII/251/14
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018
Nr aktu prawnego
XXIII/250/14
Status
Zmieniony
Lp: 749
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXIII/249/14
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIII/248/14
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji