ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków
Nr aktu prawnego
XVII/170/13
Status
Obowiązujący
Lp: 722
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dachów
Nr aktu prawnego
XVII/169/13
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVII/168/13
Status
Obowiązujący
Lp: 724
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVII/167/13
Status
Obowiązujący
Lp: 725
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVII/166/13
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVII/165/13
Status
Obowiązujący
Lp: 727
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVII/164/13
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVII/163/13
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVII/162/13
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVII/161/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji