ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/202/13
Status
Obowiązujący
Lp: 722
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XX/201/13
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
XX/200/13
Status
Uchylony
Lp: 724
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XX/199/13
Status
Obowiązujący
Lp: 725
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/198/13
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/197/13
Status
Obowiązujący
Lp: 727
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XX/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XX/195/134
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XIX/194/13
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XIX/193/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji