ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy BobrowicE na lata 2012-2019"
Nr aktu prawnego
XI/111/12
Status
Obowiązujący
Lp: 722
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia pn. "Zmiana granic Aglomeracji Krosno Odrzańskie"
Nr aktu prawnego
XI/110/12
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/109/12
Status
Obowiązujący
Lp: 724
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
XI/108/12
Status
Zmieniony
Lp: 725
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XI/107/12
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
XI/106/12
Status
Obowiązujący
Lp: 727
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
X/105/12
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
X/104/12
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
X/103/12
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Nr aktu prawnego
X/102/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji