ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVIII/182/13
Status
Obowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVIII/181/13
Status
Obowiązujący
Lp: 713
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVIII/180/13
Status
Obowiązujący
Lp: 714
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XVIII/179/13
Status
Obowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVIII/178/13
Status
Uchylony
Lp: 716
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2013 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/177/13
Status
Obowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XVIII/176/13
Status
Obowiązujący
Lp: 718
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/175/13
Status
Obowiązujący
Lp: 719
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/174/13
Status
Obowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XVII/171/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji