ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXI/212/13
Status
Obowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXI/211/13
Status
Obowiązujący
Lp: 713
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXI/210/13
Status
Obowiązujący
Lp: 714
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
XXI/209/13
Status
Obowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W Sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXI/208/13
Status
Obowiązujący
Lp: 716
Data podjęcia
2013-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W Sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014-2019
Nr aktu prawnego
XXI/207/13
Status
Obowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XX/206/13
Status
Obowiązujący
Lp: 718
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XX/205/13
Status
Obowiązujący
Lp: 719
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/204/13
Status
Obowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/203/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji