ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2015
Nr aktu prawnego
XXVI/267/14
Status
Obowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXVI/266/14
Status
Zmieniony
Lp: 713
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXV/265/14
Status
Obowiązujący
Lp: 714
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014-2019
Nr aktu prawnego
XXV/264/14
Status
Obowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXV/263/14
Status
Obowiązujący
Lp: 716
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXV/262/14
Status
Obowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXV/261/14
Status
Obowiązujący
Lp: 718
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXV/260/14
Status
Obowiązujący
Lp: 719
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice oraz planów miejscowych
Nr aktu prawnego
XXV/259/14
Status
Obowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2014-09-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XXV/258/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji