ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2018-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
60/18
Status
Obowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2018-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
59/18
Status
Obowiązujący
Lp: 713
Data podjęcia
2018-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach
Nr aktu prawnego
58/18
Status
Obowiązujący
Lp: 714
Data podjęcia
2018-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
57/18
Status
Obowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2018-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia założeń do budżetu Gminy Bobrowice na 2019r.
Nr aktu prawnego
56/18
Status
Obowiązujący
Lp: 716
Data podjęcia
2018-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
55/18
Status
Obowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT
Nr aktu prawnego
54/18
Status
Obowiązujący
Lp: 718
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
53/18
Status
Obowiązujący
Lp: 719
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
52/18
Status
Obowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
XXIII/286/18
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji