ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 711
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Nr aktu prawnego
VII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 712
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Nr aktu prawnego
VII/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 713
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2020-2023 Na
Nr aktu prawnego
VII/66/19
Status
Zmieniony
Lp: 714
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
VII/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 715
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 716
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 717
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 718
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 719
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wzoru umów zawartych w celu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych i innych pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 720
Data podjęcia
2019-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2020 rok
Nr aktu prawnego
76/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji