ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXII/222/14
Status
Zmieniony
Lp: 702
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bobrowice w roku 2014
Nr aktu prawnego
XXII/221/14
Status
Uchylony
Lp: 703
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XXII/220/14
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa Bóbr"
Nr aktu prawnego
XXII/219/14
Status
Uchylony
Lp: 705
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Gminy
Nr aktu prawnego
XXII/218/14
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXI/217/13
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XXI/216/13
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego Gminna Świetlica „Promyk” w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXI/215/13
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXI/214/13
Status
Obowiązujący
Lp: 710
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXI/213/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji