ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
15/19
Status
Obowiązujący
Lp: 702
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
14/19
Status
Obowiązujący
Lp: 703
Data podjęcia
2019-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dychów dz. 268
Nr aktu prawnego
13/19
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
12/19
Status
Obowiązujący
Lp: 705
Data podjęcia
2019-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
11/19
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
10/19
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaleniami
Nr aktu prawnego
9/19
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Bobrowice na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
8/19
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
7/19
Status
Obowiązujący
Lp: 710
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ponownego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
6/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji