ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
41/18
Status
Obowiązujący
Lp: 702
Data podjęcia
2018-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Nr aktu prawnego
40/18
Status
Obowiązujący
Lp: 703
Data podjęcia
2018-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
39/18
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2018-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z programu "Dobry Start" oraz do przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
38/18
Status
Obowiązujący
Lp: 705
Data podjęcia
2018-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach do przeprowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z programu "Dobry Start" oraz do wydawania w tych rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji
Nr aktu prawnego
37/18
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2018-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
36/18
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
35/18
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2018-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
34/18
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2018-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Bobrowicach finansowanej z budżetu Gminy Bobrowice w roku 2018
Nr aktu prawnego
33/18
Status
Obowiązujący
Lp: 710
Data podjęcia
2018-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
32/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji