ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na używanie w znaku towarowym nazwy miejscowości
Nr aktu prawnego
XIX/192/13
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
Nr aktu prawnego
XIX/191/13
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie.
Nr aktu prawnego
XIX/190/13
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XVIII/189/13
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XVIII/188/13
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice”
Nr aktu prawnego
XVIII/187/13
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
XVIII/186/13
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krośnieńskim
Nr aktu prawnego
XVIII/185/13
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVIII/184/13
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu i najmu budynku użytkowego
Nr aktu prawnego
XVIII/183/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji