ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2018-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
57/18
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2018-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia założeń do budżetu Gminy Bobrowice na 2019r.
Nr aktu prawnego
56/18
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2018-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
55/18
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT
Nr aktu prawnego
54/18
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
53/18
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
52/18
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
XXIII/286/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Nr aktu prawnego
XXIII/285/18
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/284/18
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/283/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji