ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
21/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2022
Nr aktu prawnego
20/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2022 r.
Nr aktu prawnego
19/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
18/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
17/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
16/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
15/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
14/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
13/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Nr aktu prawnego
12/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji