ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
XXXVIII/427/24
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/426/24
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/425/24
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXVIII/424/24
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXVIII/423/24
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXVIII/422/24
Status
Uchylony
Lp: 67
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXVIII/421/24
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
XXXVIII/420/24
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXVIII/419/24
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Tarnawa Krośnieńska, gmina Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXVIII/418/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji