ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
75/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
74/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
73/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
72/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Nr aktu prawnego
71/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
70/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
69/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
68/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany stawek opłat za korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych i innych pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
67/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji