ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 681
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
III/20/18
Status
Obowiązujący
Lp: 682
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
III/19/18
Status
Obowiązujący
Lp: 683
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
III/18/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 684
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024
Nr aktu prawnego
III/17/18
Status
Obowiązujący
Lp: 685
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
III/16/18
Status
Obowiązujący
Lp: 686
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
III/15/18
Status
Obowiązujący
Lp: 687
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
III/14/18
Status
Obowiązujący
Lp: 688
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
III/13/18
Status
Obowiązujący
Lp: 689
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
III/12/18
Status
Obowiązujący
Lp: 690
Data podjęcia
2018-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
II/11/18
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji