ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XXIII/252/14
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu i najmu lokalu użytkowego
Nr aktu prawnego
XXIII/251/14
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018
Nr aktu prawnego
XXIII/250/14
Status
Zmieniony
Lp: 674
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXIII/249/14
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXIII/248/14
Status
Uchylony
Lp: 676
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/247/14
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/246/14
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXIII/245/14
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XXIII/244/14
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice”
Nr aktu prawnego
XXIII/243/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji