ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XVIII/176/13
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/175/13
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/174/13
Status
Obowiązujący
Lp: 674
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XVII/171/13
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków
Nr aktu prawnego
XVII/170/13
Status
Obowiązujący
Lp: 676
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dachów
Nr aktu prawnego
XVII/169/13
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVII/168/13
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowice
Nr aktu prawnego
XVII/167/13
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVII/166/13
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XVII/165/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji