ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydat na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
35/19
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2019-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
Nr aktu prawnego
34/19
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2019-04-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
33/19
Status
Obowiązujący
Lp: 674
Data podjęcia
2019-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
32/19
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2019-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
31/19
Status
Obowiązujący
Lp: 676
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
30/19
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
29/19
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2019-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania
Nr aktu prawnego
28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
27/19/I
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
V/47/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji