ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 671
Data podjęcia
2019-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
3/19
Status
Obowiązujący
Lp: 672
Data podjęcia
2019-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
2/19
Status
Obowiązujący
Lp: 673
Data podjęcia
2019-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Bobrowice do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
1/19
Status
Obowiązujący
Lp: 674
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
85/18
Status
Obowiązujący
Lp: 675
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
84/18
Status
Obowiązujący
Lp: 676
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowicach oraz udzielenia pełnomocnictwa
Nr aktu prawnego
83/18
Status
Obowiązujący
Lp: 677
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
82/18
Status
Obowiązujący
Lp: 678
Data podjęcia
2018-12-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
81/18
Status
Obowiązujący
Lp: 679
Data podjęcia
2018-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
80/18
Status
Obowiązujący
Lp: 680
Data podjęcia
2018-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
79/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji