ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 661
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
75/18
Status
Obowiązujący
Lp: 662
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
74/18
Status
Obowiązujący
Lp: 663
Data podjęcia
2018-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
73/18
Status
Obowiązujący
Lp: 664
Data podjęcia
2018-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
72/18
Status
Obowiązujący
Lp: 665
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/2/18
Status
Obowiązujący
Lp: 666
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/1/18
Status
Obowiązujący
Lp: 667
Data podjęcia
2018-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
71/18
Status
Obowiązujący
Lp: 668
Data podjęcia
2018-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej Gminy Bobrowice oznaczonej ewidencyjnie jako działkę nr 65/2, położonej w Tarnawie Krośnieńskiej, stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
70/18
Status
Obowiązujący
Lp: 669
Data podjęcia
2018-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
69/18
Status
Obowiązujący
Lp: 670
Data podjęcia
2018-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Nr aktu prawnego
68/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji