ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 651
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie sanitariatów i wymiany pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 652
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"
Nr aktu prawnego
52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 653
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 654
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 655
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
49/19
Status
Obowiązujący
Lp: 656
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie raportu o stanie gminy Bobrowice za 2018 rok
Nr aktu prawnego
48/19
Status
Obowiązujący
Lp: 657
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
47/19
Status
Obowiązujący
Lp: 658
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
46/19/I
Status
Obowiązujący
Lp: 659
Data podjęcia
2019-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
46/19
Status
Obowiązujący
Lp: 660
Data podjęcia
2019-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłat oraz wzorów umów zawartych w celu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych i innych pomieszczeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
45/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji