ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXI/276/21
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XXI/275/21
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXI/274/21
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
XXI/273/21
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bobrowice na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XXI/272/21
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2022-2024”
Nr aktu prawnego
XXI/271/21
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Bobrowice na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXI/270/21
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXI/269/21
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXI/268/21
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXI/267/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji