ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Uchylony
Lp: 53
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
VI/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
VI/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
VI/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
VI/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
Nr aktu prawnego
VI/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VI/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VI/49/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji