ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
XXIII/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
XXIII/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
26/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
25/22/I
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
25/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
24/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
23/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 207/1 położona w miejscowości Prądocinek, stanowiąca własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
22/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji