ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 581
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie w placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
Nr aktu prawnego
X/97/12
Status
Obowiązujący
Lp: 582
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Bobrowice w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”
Nr aktu prawnego
X/96/12
Status
Obowiązujący
Lp: 583
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
X/95/12
Status
Obowiązujący
Lp: 584
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
Nr aktu prawnego
X/94/12
Status
Uchylony
Lp: 585
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
Nr aktu prawnego
X/93/12
Status
Obowiązujący
Lp: 586
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2012
Nr aktu prawnego
X/92/12
Status
Obowiązujący
Lp: 587
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011
Nr aktu prawnego
X/91/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji