ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXXII/368/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXII/367/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Nr aktu prawnego
XXXII/366/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/365/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/364/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XXXI/363/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXXI/362/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXXI/361/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXI/360/23
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXI/359/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji