ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmu oraz wysokości opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
30/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
29/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawie złożonych wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
28/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia
Nr aktu prawnego
27/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XXIII/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu
Nr aktu prawnego
XXIII/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIII/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025
Nr aktu prawnego
XXIII/292/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji