ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
VII/78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice z horyzontem czasowym do 2025 r.
Nr aktu prawnego
VII/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Nr aktu prawnego
VII/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonawczych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Dachowskie Ługi”
Nr aktu prawnego
VII/75/19
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
VII/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
VII/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
VII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
VII/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Nr aktu prawnego
VII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-10-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
VII/69/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji