ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XXIII/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu
Nr aktu prawnego
XXIII/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIII/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025
Nr aktu prawnego
XXIII/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z zakresu realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
XXIII/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
XXIII/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXII/287/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji