ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XVIII/242/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
XVIII/240/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XVIII/239/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce
Nr aktu prawnego
XVIII/238/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XVIII/237/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XVIII/234/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo
Nr aktu prawnego
XVIII/233/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji