ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
Nr aktu prawnego
XXXV/388/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
XXXV/387/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
XXXV/386/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXV/385/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-11-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/384/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/383/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XXXIV/382/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na okres kadencji w latach 2024-2027
Nr aktu prawnego
XXXIV/381/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XXXIV/380/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr aktu prawnego
XXXIV/379/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji