ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XXXIV/380/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr aktu prawnego
XXXIV/379/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXXIV/378/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXXIII/377/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr aktu prawnego
XXXIII/376/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
XXXIII/375/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/374/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XXX/373/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowice za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/371/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji