ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XX/252/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Nr aktu prawnego
XX/251/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Nr aktu prawnego
XX/250/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Nr aktu prawnego
XX/249/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX/248/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
XIX/247/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XIX/246/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XIX/245/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XIX/244/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Nr aktu prawnego
XVIII/243/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji