ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXVI/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXVI/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXVI/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na bezczynność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXVI/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu
Nr aktu prawnego
XXVI/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
Nr aktu prawnego
XXVI/316/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji