ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu
Nr aktu prawnego
XXVI/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bobrowice do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
Nr aktu prawnego
XXVI/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bobrowicach - Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
64/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
63/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
62/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
61/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym i udzielenia bonifikaty na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
60/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji