ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1871
Data podjęcia
2012-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.
Nr aktu prawnego
27/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1872
Data podjęcia
2012-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
26/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1873
Data podjęcia
2012-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.
Nr aktu prawnego
25/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1874
Data podjęcia
2012-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy.
Nr aktu prawnego
24/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1875
Data podjęcia
2012-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/12 dotyczącego zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
23/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1876
Data podjęcia
2012-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
22/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1877
Data podjęcia
2012-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. Docieplenie budynku przedszkola w Dychowie.
Nr aktu prawnego
21/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1878
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
20/12
Status
Zmieniony
Lp: 1879
Data podjęcia
2012-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
19/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1880
Data podjęcia
2012-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Nrzezinka w sprawie nadania statusu sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
18/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji