ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1751
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
37/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1752
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XIX/194/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1753
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2013-2019
Nr aktu prawnego
XIX/193/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1754
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na używanie w znaku towarowym nazwy miejscowości
Nr aktu prawnego
XIX/192/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1755
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
Nr aktu prawnego
XIX/191/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1756
Data podjęcia
2013-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie.
Nr aktu prawnego
XIX/190/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1757
Data podjęcia
2013-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określania założeń do budżetu Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
36/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1758
Data podjęcia
2013-08-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
35/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1759
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalania terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
Nr aktu prawnego
34/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1760
Data podjęcia
2013-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
33/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji