ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1741
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/197/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1742
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XX/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1743
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XX/195/134
Status
Obowiązujący
Lp: 1744
Data podjęcia
2013-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadaniu regulaminu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
44/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1745
Data podjęcia
2013-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
43/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1746
Data podjęcia
2013-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
42/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1747
Data podjęcia
2013-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
41/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1748
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu i nadaniu regulaminu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
40/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1749
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udostępniania sprzętu/wyposażenia będącego własnością gminy
Nr aktu prawnego
39/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1750
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
38/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji