ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1731
Data podjęcia
2013-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
45/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1732
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XX/206/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1733
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XX/205/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1734
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/204/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1735
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/203/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1736
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
XX/202/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1737
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XX/201/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1738
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
XX/200/13
Status
Uchylony
Lp: 1739
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XX/199/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1740
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2014
Nr aktu prawnego
XX/198/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji