ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1731
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
X/99/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1732
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Nr aktu prawnego
X/98/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1733
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia świetlicy socjoterapeutycznej w Dychowie w placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
Nr aktu prawnego
X/97/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1734
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Bobrowice w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”
Nr aktu prawnego
X/96/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1735
Data podjęcia
2012-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bobrowice, Tarnawa Krośnieńska i Bronków
Nr aktu prawnego
36/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1736
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
35/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1737
Data podjęcia
2012-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
34/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1738
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
33/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1739
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Brzezinka
Nr aktu prawnego
32/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1740
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania skłądu i nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Rozbudowa budynku remizy OSP w Bronkowie
Nr aktu prawnego
31/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji